Actiereglement

Opendeur-actie

WCUP organiseert voor zijn dealers in 2018 een « opendeur actie » via kortingsbonnen.

Doelgroep :

·         Dealers van WCUP-producten die een opendeurdag organiseren

Looptijd actie :

·         Deze actie loopt per dealer over een maximale periode van 1 maand te rekenen vanaf de opendeurdag van de dealer

·         Deze actie loopt ten einde op 31/12/2018 (WCUP naar dealers toe)

Inhoud :

·         5 eur korting voor aankoop WCUP- producten met winkelprijs van minimaal 25 eur

·         Maximaal 1 bon per klant/gezin (personen wonend onder hetzelfde dak (=domicilieadres))

Hoe te werk gaan :

·         Dealer doet opendeurdag en geeft datum door aan onze vertegenwoordiger

·         WCUP vertegenwoordiger laat aantal actiebonnen na (in samenspraak te bepalen maar schriftelijk vast te leggen) en vult einddatum actie in

·         Dealer doet opendeurdag en geeft actiebon aan de klant

·         Dealer zet stempel in het voorziene vakje en vult naam van de klant in

·         Klant doet aankoop van minimaal 25 eur winkelwaarde wcup producten

·         Dealer geeft bon/bonnen aan de vertegenwoordiger bij de volgende bestelling

·         Bon/bonnen worden verrekend bij de volgende factuur

 

Bon/Bonnen dienen afgegeven te zijn aan de vertegenwoordiger (geen opendeur actiebonenn via e-mail) maximaal 1 maand na het verstrijken van de plaatselijke actie (= maximaal 2 maand na de opendeurdag van de dealer)

Te verrekenen bonnen mag maximaal  20 % bedragen van de nieuwe bestelling (verkoopprijs retail)

 

WCUP NV behoudt zich het recht voor om de actie uit te breiden, te beperken, te wijzigen of te annuleren in geval van overmacht of als omstandigheden dit rechtvaardigen. WCUP Nv is niet verantwoordelijk voor druk-, spel- en zet- of andere fouten.