Privacyvoorwaarden

Het is voor WCUP van het allergrootste belang dat zij uw privacy kan beschermen door zorgvuldig om te gaan (verwerken en beveiligen) met uw persoonsgegevens. Tijdens uw interactie met WCUP kunt u persoonlijke informatie delen, zodat wij u kunnen identificeren als individu zoals uw naam, e-mailadres, thuisadres en telefoonnummer. Dit zijn uw “persoonsgegevens”.

In deze voorwaarden wordt het volgende uiteengezet:

1. Reikwijdte en aanvaarding privacyvoorwaarden

2. Door WCUP verzamelde persoonsgegevens

3. Doeleinden

4. Delen van uw persoonsgegevens

5. Uw rechten

6. Veiligheid en bewaren van gegevens

7. Websites van derden

8. Hoe contact opnemen

1. Reikwijdte en aanvaarding

Deze privacyvoorwaarden zijn van toepassing op de persoonsgegevens die WCUP over u verzamelt met als doel u haar producten en diensten aan te bieden.

Door gebruik te maken van de WCUP website of door uw persoonsgegevens mee te delen, verleent u uw ondubbelzinnige toestemming tot verwerking van de door u verleende persoonsgegevens en verklaart u zich akkoord met deze Privacyvoorwaarden.

WCUP behoudt zich het recht voor deze Privacyvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Zij raadt u aan deze voorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

2. Door WCUP verzamelde (persoons)gegevens

WCUP kan persoonsgegevens verzamelen via verschillende bronnen, waaronder:

 • online en elektronische interacties met haar, onder andere via haar website, mobiele applicaties, sms-programma’s of applicaties van WCUP op sociale netwerken van derden (zoals Facebook) (WCUP sites);
 • offline interacties met WCUP, onder andere via direct-marketingacties, gedrukte registratiekaarten, deelname aan wedstrijden;
 • uw interactie met online gerichte inhoud (zoals advertenties) die door WCUP, of door dienstverleners namens WCUP, wordt aangeboden via applicaties of websites van derden.

2.1 Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Dit zijn gegevens die u met uw toestemming rechtstreeks aan WCUP verstrekt voor een specifiek doel, waaronder:

 • Persoonlijke contactinformatie zoals uw naam, thuis- of e-mailadres, en telefoonnummer;
 • Andere persoonlijke gegevens waaronder uw geboortedatum, leeftijd, geslacht, postcode, gemeente/stad, provincie;
 • Betaalinformatie zoals kredietkaartnummer, vervaldatum, factuuradres;
 • Inloggegevens, met inbegrip van informatie die vereist is om een gebruikersaccount te creëren bij WCUP zoals login-ID/e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord en veiligheidsvraag en -antwoord;
 • Consumentenfeedback, waaronder informatie die u deelt met WCUP over uw ervaring met WCUP producten en diensten;

2.2  Gegevens die we verzamelen wanneer u een WCUP site gebruikt.

Bij gebruik van de WCUP website wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website u herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer u niet telkens opnieuw wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan de website.

Er dient een onderscheid gemaakt te worden in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies worden altijd geplaatst. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op de website wanneer u dat wenst. Naast functionele cookies worden er ook standaard analytische cookies geplaatst. Dit is een voorbeeld van een niet-functionele cookie. Hij is namelijk niet nodig voor het goed laten functioneren van de website. Hierdoor weet men welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken de website kan verbeterd worden. Pas wanneer u akkoord gaat met het plaatsen van cookies,  worden er ook een aantal andere niet-functionele cookies geplaatst. Deze hebben allemaal verschillende doeleinden, maar hierdoor is het mogelijk om de dienstverlening te verbeteren. Zo worden er cookies gebruikt om op de website online surveys te tonen, verbeteringen op de website te testen, social media buttons te tonen of om relevante advertenties voor een bedrijf te kunnen tonen op andere websites.

Wilt u cookies van de website niet geplaatst hebben, dan kunt u daarvoor kiezen in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan de website. Heeft u de cookies eerder geaccepteerd, dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u eerst de cookies te verwijderen via uw browser.

U kunt er ook voor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeert u alle cookies, dan zouden websites minder goed kunnen werken. Het is beter om alleen de ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u doen in uw browser bij de instellingen. Hiermee blokkeert u ook meteen de cookies van andere websites die u bezoekt.

2.3  Gegevens verzameld uit andere bronnen

WCUP kan informatie over u verzamelen via andere legitieme bronnen om u haar producten en diensten aan te bieden. Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn externe gegevensverzamelaars, promotionele partners van WCUP, openbare bronnen en sociale netwerken van derden. Dergelijke informatie kan het volgende omvatten:

 • persoonlijke contactinformatie;
 • alle persoonsgegevens die deel uitmaken van uw profiel bij een sociaal netwerk van derden (bv. Facebook) en door dat sociale netwerk met WCUP mogen worden gedeeld (zoals uw naam, e-mailadres, geslacht, verjaardag, gemeente/stad, profielfoto, gebruiksnaam en vriendenlijst). Meer informatie over de gegevens die WCUP kan verzamelen vindt u op de website van het betreffende sociale netwerk.

WCUP kan ook persoonsgegevens in haar bezit krijgen wanneer zij andere bedrijven overneemt.

3. Doeleinden

WCUP verzamelt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen. WCUP kan uw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:

 • om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via de WCUP website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.
 • om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
 • om uw accounts bij WCUP te creëren en te onderhouden, met inbegrip van het aanbieden van getrouwheids- of beloningsprogramma’s die verbonden zijn met uw account.
 • om met u te communiceren waaronder antwoorden op uw vragen, klachten en algemene feedback over haar producten.
 • om u actiever te betrekken bij haar producten en diensten.
 • WCUP kan persoonsgegevens die via de ene bron zijn verzameld (bv. een website) combineren met gegevens die afkomstig zijn van een andere bron (bv. een offline event). Zo krijgt WCUP een vollediger beeld van u als consument, waarmee WCUP u dan weer beter en persoonlijker van dienst kan zijn, onder andere met betrekking tot het volgende:

Website

Om uw ervaring op haar website te verbeteren en te personaliseren, door gebruik te maken van gegevens zoals inloginformatie, technische computerinformatie en/of informatie over eerder gebruik van de website;

Producten

Om de producten van WCUP te verbeteren, beter af te stemmen op uw behoeften en nieuwe productideeën te bedenken. Dit omvat het gebruik van persoonlijke gegevens, informatie over consumentenprofilering en consumentenfeedback;

Reclame gebaseerd op interesses

Om u advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw interesses. Een van de manieren waarop WCUP dit doet, is door de activiteiten of verzamelde informatie op de WCUP site te koppelen aan gegevens die op websites van derden over u zijn verzameld. Dit soort reclame staat ook bekend als “gerichte reclame”. Een dergelijke personalisering gebeurt doorgaans via cookies of gelijkaardige technologieën.

 • om reclameberichten te versturen als u zich hebt opgegeven voor het ontvangen van dergelijke berichten (met inbegrip van informatie over WCUP, haar producten en diensten, wedstrijden en promoties). Deze berichten kunnen worden verspreid op elektronische wijze (bv. sms, e-mail en online reclame) en via de post.
 • om u een aantal sociale functies aan te bieden, waaronder:

Community-functies op een WCUP site

Wanneer u een WCUP site met een community-functie bezoekt en foto’s, video’s, illustraties of andere inhoud deelt, kan WCUP de persoonsgegevens die u op dergelijke websites deelt, gebruiken en weergeven.

Virale websitefuncties

WCUP kan uw persoonsgegevens gebruiken om u virale websitefuncties aan te bieden, zoals een “tell-a-friend”-programma, waarmee u bepaalde nieuwsberichten, productinformatie, promoties en andere inhoud kunt delen met familie en vrienden.

Hiervoor moet gewoonlijk persoonlijke contactinformatie (zoals namen en e-mailadressen) worden verzameld en gebruikt, zodat het bericht / de inhoud in kwestie kan worden bezorgd aan de ontvangers.

Sociale netwerken van derden

WCUP kan uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u socialenetwerk-functies van derden gebruikt, zoals “Facebook Connect” of “Facebook Like”. Deze functies kunnen geïntegreerd zijn in de WCUP site, onder andere met het oog op de organisatie van wedstrijden en om u de mogelijkheid te bieden inhoud te delen met vrienden.

Als u deze functies gebruikt, is het mogelijk dat WCUP bepaalde persoonsgegevens over u kan verkrijgen via het sociale netwerk in kwestie. Meer informatie over hoe deze functies werken en de profielgegevens die WCUP over u kan verkrijgen, vindt u terug op de website van het betreffende sociale netwerk.

Andere specifieke doeleinden

WCUP kan uw persoonsgegevens gebruiken voor andere specifieke bedrijfsdoeleinden, zoals de dagelijkse werking en veiligheid van de WCUP site, om demografische studies of audits uit te voeren en om met u contact op te nemen voor consumentenonderzoek.

4. Delen van persoonsgegevens door WCUP

WCUP deelt uw persoonsgegevens niet met derden die uw gegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij u daarvoor uw specifieke toestemming hebt gegeven.

WCUP kan uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden delen met derden, maar alleen in de volgende gevallen:

4.1 Verwante bedrijven

WCUP kan uw persoonsgegevens voor legitieme bedrijfsdoeleinden (zoals bijvoorbeeld om bestellingen te verwerken, klachtenbehandeling, … ) meedelen aan haar verwante bedrijven of dochterondernemingen.

4.2 Dienstverleners

WCUP kan een beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens WCUP, met inbegrip van het aanbieden van de WCUP site en de diensten die voor u beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken.

WCUP eist door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, die gevestigd kunnen zijn in een ander land dan het land waarin u de WCUP site of dienst hebt gebruikt, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

4.3 Partners en gemeenschappelijke promoties

WCUP kan gemeenschappelijke of medegesponsorde programma’s of promoties uitvoeren met een ander bedrijf en, in het kader van uw betrokkenheid in de activiteit, uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gedeeld met een ander bedrijf als u zich hebt opgegeven om rechtstreeks van dat bedrijf informatie te ontvangen. WCUP raadt u aan de privacyverklaring van dergelijke bedrijven te lezen alvorens uw persoonsgegevens te delen. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verzameld door of gedeeld met een ander bedrijf dan WCUP, kunt u er altijd voor kiezen om niet deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Als u zich opgeeft om berichten van een dergelijk bedrijf te ontvangen, denk er dan aan dat u altijd het recht hebt om zich uit te schrijven en u in dat geval rechtstreeks contact dient op te nemen met dat bedrijf.

4.4 Wettelijke vereisten en bedrijfsoverdracht

WCUP kan uw persoonsgegevens openbaar maken als het daartoe wettelijk wordt verplicht of als WCUP te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

In geval van een volledige of gedeeltelijke fusie met of een volledige of gedeeltelijke overname van WCUP door een ander bedrijf, zou de overnemer toegang krijgen tot de informatie die door die entiteit van WCUP wordt bijgehouden. Die informatie kan persoonsgegevens bevatten.

5. Uw rechten

5.1 Recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten

U hebt het recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten over WCUP (“opt-out”) en kunt dat doen door:

 • de instructies te volgen in het betreffende reclamebericht;
 • als u een account hebt bij WCUP, beschikt u wellicht over de mogelijkheid om uw accountgegevens te bewerken en uw voorkeuren in verband met reclameberichten te wijzigen;
 • contact op te nemen .

Merk op dat zelfs als u doorgeeft geen reclameberichten meer te willen ontvangen, u nog steeds administratieve berichten van WCUP kunt ontvangen, zoals bestellingsbevestigingen en berichten over uw accountactiviteiten (zoals accountbevestigingen en wachtwoordwijzigingen).

5.2 Toegang en rechtzetting

U hebt het recht om toegang tot uw persoonsgegevens te vragen. U kunt ons daartoe een verzoek sturen. Als WCUP geen toegang kan geven tot uw persoonsgegevens, zal het u laten weten waarom dat niet mogelijk is.

U hebt ook het recht om WCUP te vragen onjuistheden in uw persoonsgegevens te verbeteren. Als u bij WCUP een account hebt voor een WCUP site, kunt u dat doorgaans doen via het onderdeel “uw account” of “uw profiel” op de WCUP site (indien beschikbaar). Zo niet kunt u ons een verzoek sturen om uw gegevens te corrigeren.

6. Veiligheid en bewaren van gegevens

6.1 Gegevensbeveiliging

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heeft WCUP een aantal maatregelen ingevoerd, waaronder:

 • Beveiligde bedrijfsomgeving: WCUP slaat uw gegevens op in beveiligde bedrijfsomgevingen die alleen toegankelijk zijn voor werknemers, vertegenwoordigers en contractanten van WCUP en enkel voor zover noodzakelijk. WCUP volgt in dit verband ook de normen die in de sector algemeen zijn aanvaard.
 • Versleuteling van betaalgegevens: WCUP maakt gebruik van versleuteling die standaard in de sector wordt toegepast om gevoelige financiële informatie te beschermen, zoals kredietkaartgegevens die over het internet worden verstuurd (bv. wanneer u betalingen doet in de webshop van WCUP).
 • Voorafgaande authenticatie voor accounttoegang: WCUP verifieert de identiteit van zijn geregistreerde consumenten (login-ID en wachtwoord) alvorens ze toegang krijgen tot of wijzigingen kunnen aanbrengen in hun account. De bedoeling hiervan is toegang door onbevoegden te voorkomen.

Merk op dat deze beveiligingen niet van toepassing zijn op persoonsgegevens die u deelt op openbare plaatsen, zoals community-websites.

6.2 Bewaring

WCUP zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met haar behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven.

Dat betekent dat uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met WCUP gedurende een redelijke periode kunnen bijgehouden worden. Wanneer de persoonsgegevens die worden verzameld niet langer vereist zijn, zal WCUP deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

7. Websites van derden

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de WCUP website verbonden zijn. WCUP kan niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

8. Contact opnemen

WCUP treedt op als “verantwoordelijke voor de verwerking” voor de persoonsgegevens die het verwerkt in het kader van deze Privacyvoorwaarden. Als u hierover vragen of opmerkingen hebt of vragen over de manier waarop WCUP persoonsgegevens verzamelt, neem dan contact op via:

Telefoon: 0032 (0)52/51.80.89

E-mail: info@wcup.eu
Brief: WCUP Sports Nutrition bvba, Bosveld 20, 9200 Dendermonde, België